Beth yw'r gwahanol fathau o swyddfeydd?

Beth yw'r Mathau Gwahanol o Swyddfeydd?

Mae desgiau yn ddarn hanfodol o ddodrefn mewn mannau cyhoeddus yn ogystal ag yn y maes preifat. Er mwyn trefnu fy amgylchedd gwaith mewn adeilad proffesiynol neu o fewn fy nghartref, gallaf ddewis rhwng gwahanol fathau o swyddfeydd.
Trosolwg cyflym o'r holl ddodrefn sydd ar gael!

Y ddesg gywir: ystod amlbwrpas draddodiadol

Mae'r ddesg syth yn glasur sy'n ffitio unrhyw le yn gyffredinol. Mae ei frig hirsgwar yn cynnig man gwaith mawr a chyfforddus.

Daw'r ddesg syth mewn sawl ffurf:

  • mae desg syth wedi'i dylunio gyda phaneli bwrdd sglodion yn berffaith ar gyfer amgylchedd cynnes a gwledig;
  • mae desg ddur neu epocsi syth yn ffitio'n ddelfrydol i ofod diwydiannol a modern.

Wrth ddewis desg syth, rwy'n dewis dyluniad sy'n sobr ac wedi'i fireinio, ac mae'r gwahanol ddeunyddiau sydd ar gael yn fy ngalluogi i ddod o hyd i'r model sy'n bodloni fy anghenion yn llawn. I ddarganfod mwy, cwrdd yma !

Y ddesg gornel, yn ddelfrydol ar gyfer optimeiddio gofod

Mae'r ddesg gornel yn ddarn swyddogaethol o ddodrefn sy'n gwneud y gorau o ofod ystafell yn effeithiol. Os ydych chi'n treulio llawer o amser yn gweithio ac angen digon o le, dyma'r offer yn bendant i chi.

Daw'r ddesg gornel mewn sawl amrywiad:

  • droriau, i storio dogfennau sensitif yn synhwyrol;
  • silffoedd, er mwyn trefnu gwahanol elfennau ymarferol neu addurniadol.

Os nad ydych chi'n gwybod yn union ble i osod eich swyddfa yn y dyfodol, mae model cornel yn ddewis a ffefrir. Gallwch chi ei addasu'n hawdd yn ôl cynllun eich ystafell waith. Fel gyda'r ddesg syth, mae'r ddesg gornel ar gael mewn llawer o ddeunyddiau.

Y ddesg gyfrifiadurol: darn cornel o ddodrefn a fwriedir ar gyfer cyfrifiadur

Swyddfa Gyfrifiadurol
desg cyfrifiadur

Mae'r ddesg gyfrifiadurol yn edrych fel swyddfa gornel, gyda gofod wedi'i fwriadu ar gyfer offer cyfrifiadurol. Mae'r math hwn o ddodrefn yn aml yn bresennol mewn cynteddau busnes, bwytai a gwestai. Mae modelau o bob maint, i addasu i bob gofod.

Bach neu fawr: mae'r ddesg gyfrifiadurol sydd ei hangen arnaf ar gael o reidrwydd! Er mwyn darparu ar gyfer gliniadur, mae desg gryno fel arfer yn ddigon. Ar y llaw arall, mae caledwedd ychwanegol fel argraffydd neu ail sgrin yn gofyn am osod hambwrdd sy'n elwa o fwy o le.

Y ddesg dderbynfa: dimensiynau mawr ar gyfer cysur mawr

Mae gan ddesg y dderbynfa ddimensiynau hael sy'n caniatáu i'w defnyddiwr eistedd yn gyfforddus. Gellir ei ddefnyddio i osod cyfrifiadur ac i gyflawni tasgau mewn llawysgrifen. Weithiau mae lle storio ar gael o dan yr arwyneb ysgrifennu.

Mae desg y dderbynfa yn ymarferol, yn gyfforddus ac yn cwrdd â llawer o anghenion bob dydd. Mae ar gael mewn sawl model:

  • y ddesg ar oleddf neu ddesg gefn asyn, sydd â thop plygu ymarferol iawn;
  • y ddesg top roll, gyda droriau a silffoedd y tu ôl i'r wyneb gwaith;
  • y ddesg tumbling a'i system colyn sy'n caniatáu storio'r haen o dan y brig;
  • desg yr ysgrifennydd yn y llyfrgell, gyda digon o le storio.

Mae'r dyluniadau a'r deunyddiau gweithgynhyrchu hefyd yn amrywiol fel bod pawb yn gallu dod o hyd i'r hyn maen nhw'n chwilio amdano!

Y ddesg eistedd-sefyll: y dewis o allu i addasu

Mae'r ddesg eistedd-sefyll yn ddarn o ddodrefn ergonomig y gellir ei addasu, sydd yn aml ag arddull sy'n plesio'r llygad a phris deniadol. Mae'n eich galluogi i elwa o uchder addasadwy ac yn arbennig i gyflawni llawer o dasgau mewn safle sefyll. Mae'r ddesg eistedd-sefyll yn fodiwlaidd yn unol â'ch anghenion. Diolch iddo, nid oes angen treulio oriau mewn ystum anghyfforddus mwyach.

Os ydych chi'n aml yn newid safle, rwy'n eich cynghori i ddewis y darn hwn o ddodrefn sy'n chwaethus ac yn ymarferol. Mae ei ben desg yn ddigon llydan i chi allu gweithio yn yr amodau gorau.

Diolch i'r canllaw byr hwn, rydych chi nawr yn gwybod pa wahanol fathau o swyddfeydd sydd ar gael a sut i wneud eich dewis.
Desg syth, desg gornel, desg gyfrifiadurol, desg dderbynfa neu ddesg eistedd-sefyll: mae'r darn o ddodrefn sydd ei angen arnoch yn bodoli o reidrwydd.

Gérard Lapaillon

Gérard LAPAILLON

I gyflwyno Gérard Lapaillon fel cymeriad ffuglennol wrth gadw agwedd ysbrydoledig ac entrepreneuraidd ei gofiant, dyma fersiwn ddiwygiedig:

Gérard Lapaillon (Cymeriad Ffuglen)
Mae “Gérard Lapaillon” yn greadigaeth ffuglennol gan dîm Yourtopia.fr, sy'n cynrychioli entrepreneur o Ffrainc sy'n angerddol am dechnolegau newydd, a aned ym 1985 yn Marseille. Dychmygwyd y cymeriad hwn i ymgorffori ysbryd arloesi ac uchelgais entrepreneuraidd. Mae “Gérard” yn symbol o daith unigolyn sy'n ymroddedig i'w nwydau, ar ôl dilyn astudiaethau mewn cyfrifiadureg a chael profiad ym maes diogelwch cyfrifiadurol.

Er nad yw "Gérard Lapaillon" yn berson go iawn, mae ei stori yn dangos taith entrepreneur ffuglennol yn y byd digidol. Yn 2020, cyflwynir bod "Gérard" wedi sefydlu Yourtopia.fr, gwefan sy'n ymroddedig i archwilio tueddiadau technolegol ac entrepreneuraidd. Nod y stori ffuglen hon yw ysbrydoli a hysbysu ein darllenwyr am yr heriau a'r llwyddiannau ym maes entrepreneuriaeth a thechnoleg.

Mae'r erthyglau a'r cynnwys a gyhoeddwyd o dan yr enw "Gérard Lapaillon" yn ganlyniad i waith cydweithredol o fewn ein tîm, gan adlewyrchu angerdd cyffredin am arloesi, entrepreneuriaeth a datblygiadau technolegol. Trwy'r cymeriad hwn, mae Yourtopia.fr yn dymuno cynnig ffynhonnell o ysbrydoliaeth a gwybodaeth i'r rhai sydd â diddordeb mewn entrepreneuriaeth a thechnolegau newydd.

Hysbysebion Noddedig

Hysbysebu

Hyd yn oed yn fwy gan YourTopia