Ariat mewn ehangiad masnachol llawn: wrth wraidd ffasiwn y gorllewin

Ariat Mewn Ehangiad Masnachol Llawn: Wrth Graidd Ffasiwn y Gorllewin

“`html

Mae Ariat, brand arloesol ym maes dillad marchogaeth, awyr agored a dillad gwaith, yn dathlu mwy na thri degawd o lwyddiant gydag antur newydd: agor ei siopau corfforol cyntaf. Yn 2016, cymerodd Ariat gam mawr ymlaen trwy agor ei siop uniongyrchol-i-ddefnyddiwr gyntaf yn Fresno, California. Mae'r fenter hon yn rhan o strategaeth omnichannel gyda'r nod o arallgyfeirio'r cwmni wrth ddod yn agosach at ei gwsmeriaid. Mae pob siop Ariat yn adlewyrchu thema unigryw sy'n gysylltiedig â'i lleoliad, gan ddarparu profiad wedi'i deilwra sy'n mynd y tu hwnt i drafodiad masnachol syml.

Y profiad yn y siop yn Ariat

Mae mynd i mewn i siop Ariat yn golygu plymio i fyd lle mae angerdd yn cwrdd â chrefftwaith ac arloesedd. Mae pob man manwerthu yn ddathliad o ymrwymiad diwyro Ariat i ddarparu profiadau personol, gan adlewyrchu diwylliannau lleol, o naws Music City Nashville i dreftadaeth Orllewinol Fort Worth. Mae siopau'n cynnig gorsafoedd personoli, fel y gwasanaeth het arferol yn Las Vegas, a nod pob manylyn, o gerfluniau personol i ystafelloedd gosod a enwir ar ôl llysgenhadon brand, yw trochi'r cwsmer yn y byd Ariat.

Effaith ac ehangu yn y dyfodol

Dros y deng mlynedd ar hugain diwethaf, mae Ariat wedi trawsnewid o fod yn gyflenwr esgidiau i fod yn chwaraewr mawr yn y categorïau marchogaeth, awyr agored a dillad gwaith o ddillad ac ategolion. Mae integreiddio storfeydd i strategaeth omnichannel Ariat wedi arwain at ganlyniadau diriaethol, cynyddu ymwybyddiaeth brand, traffig yn y siop a thwf gwerthiant. Mae Beth Cross yn tynnu sylw at y berthynas symbiotig rhwng sianeli manwerthu, e-fasnach a chyfanwerthu sy'n hanfodol wrth lunio taflwybr Ariat yn y dyfodol.

Mae mwy a mwy o frandiau treftadaeth fel Ariat yn symud i faes manwerthu uniongyrchol-i-ddefnyddiwr, gan agor siopau ledled y wlad. Mae hyn yn cynrychioli mwy nag ehangu busnes yn unig; mae'n ymgorfforiad o weledigaeth o brofiadau brand trochi, ymgysylltu â'r gymuned ac arloesi sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr. Mae taith Ariat yn ysbrydoliaeth i frandiau treftadaeth eraill sy'n ystyried gwneud y naid i adwerthu uniongyrchol-i-ddefnyddwyr.

credydau

“`

Ariat Mewn Ehangiad Masnachol Llawn: Wrth Graidd Ffasiwn y Gorllewin

Virginie Majaux

Mae “Virginie Mazaux” yn gymeriad ffuglennol a grëwyd gan dîm Yourtopia.fr, sy'n symbol o selogion blog a rhwydwaith cymdeithasol a anwyd ym 1992 yn Bordeaux. Dyluniwyd y cymeriad hwn, a ddychmygwyd i gynrychioli cenhedlaeth gysylltiedig a chreadigol, i archwilio ac ysgrifennu am wahanol nwydau yn y byd digidol. Er nad yw "Virginia" yn berson go iawn, mae erthyglau a gyhoeddir o dan yr enw hwn yn adlewyrchu gwaith cydweithredol ein tîm golygyddol, sy'n rhannu diddordeb cyffredin mewn cyfathrebu, arloesi digidol a thueddiadau cymdeithasol. Mae “Virginie”, fel creadigaeth o Yourtopia.fr, yn dod â phersbectif unigryw a deniadol ar y datblygiadau diweddaraf ym maes cyfryngau cymdeithasol a blogio, gan ddarlunio taith blogiwr ffuglen o’i dechreuad i greu ei flog ei hun a’i cydweithrediad â Yourtopia.fr.

Hysbysebion Noddedig

Hysbysebu

Hyd yn oed yn fwy gan YourTopia